ДОКУМЕНТИ


Необходими долументи за приемане на дете в ЧЦДГ "ПРОЛЕТ":

  • Молба образец
  • Ксерокопие на акта за раждане
  • Здравно профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар
  • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити не по-рано от 15 дни преди постъпванена детето в детската градина
  • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано 3 дни от постъпване на детето в десктата градина.

ПРОГРАМА


Дневна програма на децата:


07:30-09:30
Прием
08:30-08:45
Сутрешно раздвижване
09:00-09:30
Закуска
09:30-10:45
Планирани дейности и ситуации, чуждоезикова подготовка
10:45-11:00
Междинна плодова закуска
11:00-12:00
Игри и разходка
12:00-13:00
Обяд
13:00-15:00
Следобедна почивка
15:00-15:30
Закуска
15:30-17:00
Планирани и непранирани ситуации и игри
17:00-19:00
Изпращане